Calling Therapy - Don'T Say Brown, Say "Poskoka".

briketter

Posted Dec. 31, 2015, 7:48 a.m. By poskoka Tags: Uppvärmning

Briketter är ett bra alternativ till ved om man saknar utrymme att lagra veden. De ger mycket värme tack vare sin kompakthet och de är därför ett fullgott alternativ till ved. Detta är en klar fördel ur miljösynpunkt, sett till den energimängd man får ut. Alltså, om man vill få mycket energi från en liten volym ska man välja briketter, eller s k värmelogs, inte ved. Briketter brinner jämnt och står för en jämn värmeadministration. De säljes i förpackningar om tio kilo med tolv briketter i varje, så de är lätthanterade.